4653.jpg

Vymůžeme pro vás odškodnění od státu

Vláda ČR odmítá systematicky odškodňovat firmy, jejichž činnost tvrdě zasáhla restriktivní opatření při boji s koronavirem. Mají se obrátit na soud a vzniklé škody prokázat. Takový přístup se nám nelíbí. Víme, že mnozí podnikatelé si sáhli na dno úspor, aby udrželi nejen svou společnost, ale také své zaměstnance a nemuseli propouštět. Ti nejzodpovědnější navíc usilovali o zachování původní výše mezd a životní úrovně podřízených. A ministři místo podpory podnikání spoléhají na to, že se firmy nebudou chtít soudit v obavách o náklady. Advokátní kancelář Škára & Partners je připravena vám pomoci – bez rizika i zbytečných výdajů.

Na odškodnění máte právo

Krizový zákon hovoří v § 36 odst. 1 jasně: „Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními.“ Odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že si poškozený způsobil škodu sám. Taková situace zcela zjevně nenastala a odpovědnost státu tedy trvá. 

 

Víme, jak na to

Advokátní kancelář Škára & Partners má bohatou praxi se zastupováním podniků ve sporech se státem. Desítkám společností jsme pomohli, když jim finanční správa zadržela nadměrné odpočty DPH nebo obestavila majetek bez zvláštního důvodu. Nenahrazení škody přitom může být stejně likvidační jako svévolné protahování délky daňových kontrol. Zároveň má naše kancelář velmi dobrou úspěšnost při vymáhání pohledávek, včetně netypických a složitých kauz. Pro své klienty jsme již uplatnili více než 50 000 pohledávek a v 97,6 % případů jsme dosáhli úspěchu – v součtu jsme vymohli přes 2,7 miliardy korun. Pokud to situace umožňuje, preferujeme smírné řešení. Celých 18 % sporů tak skončilo smírem výhodným pro klienta.

Co přinášíme?

Rychle a zdarma posoudíme každý konkrétní případ a vytvoříme pro něj nejvhodnější strategii. I během řízení srazíme vaše náklady na minimum – za dílčí úkony si řekneme o výrazně sníženou sazbu. Dokud pro vás odškodnění nezískáme, nechceme žádné další platby. Odměna kanceláře má podobu podílu z vymožené částky – za advokátní služby zaplatíte až poté, co vám náhrada škody přibude na účet. Pokud ve sporu neuspějeme, mimo dílčích úkonů vám nic nefakturujeme.

Proč podat žalobu s námi?

  • Dlouholeté zkušenosti ve sporech se státem

  • Posouzení každého případu ZDARMA

  • Dílčí úkony zpoplatněné sníženou sazbou

  • Odměna kanceláře se platí až z vymožené částky 

  • Rychlá komunikace a tah na branku

Neváhejte – čas běží!

Pro uplatnění vašich nároků není času nazbyt: zákonná lhůta vyprší už 6 měsíců od doby, kdy se podnikatel o škodě dozvěděl. Za nejkrizovější březen 2020 tak lze odškodnění požadovat nejpozději během září. Kontaktujte nás co nejdříve a tým Škára & Partners se ihned pustí do práce.

 

Komu už jsme pomohli?

Alsami s.r.o.
Naděžda Vrbková, jednatelka 

„Když nám finanční úřad neoprávněně zadržel DPH v mnohamilionové výši, oslovili jsme advokátní kancelář pana Škáry. Jejím právníkům se záhy podařilo ukončit daňové kontroly a vymoci po státu část zákonných plnění. Nyní kancelář uplatňuje naše další nároky na základě aktuální judikatury – zkrátka nás brání s maximální profesionalitou a odborností.“